Archivo de la etiqueta: Boro (José María Boronat Morales)

La unitat contra el feixisme i el racisme a Menorca

Boro (José María Boronat Morales)

Les dimensions i característiques d’una illa com Menorca li confereixen unes peculiaritats que cal esmentar breument per a contextualitzar.

D’entrada, l’absència de grans nuclis urbans densament poblats resten a l’indret el potencial de conflictivitat social d’altres llocs de l’Estat. Una conseqüència immediata d’això és el fet que les àrees marginals queden reduïdes a un o dos barris en tota l’illa, repartint-se el percentatge de persones en risc d’exclusió social entre multitud de focus individuals o familiars que no es manifesten de forma unitària. Seguir leyendo La unitat contra el feixisme i el racisme a Menorca

La unidad contra el fascismo y el racismo en Menorca

Boro (José María Boronat Morales)

Las dimensiones y características de una isla como Menorca le confieren unas peculiaridades que hay que mencionar brevemente para contextualizar.

De entrada, la ausencia de grandes núcleos urbanos densamente poblados quitan al espacio el potencial de conflictividad social de otros lugares del Estado. Una consecuencia inmediata de ello es el hecho de que las áreas marginales quedan reducidas a uno o dos barrios en toda la isla, repartiéndose el porcentaje de personas en riesgo de exclusión social entre multitud de focos individuales o familiares que no se manifiestan de forma unitaria. Seguir leyendo La unidad contra el fascismo y el racismo en Menorca