Archivo de la etiqueta: Estrategias

Alliberament LGTB: L’opressió continúa, la lluita també

En castellano

Xoán Vázquez

La visibilitat creixent de les persones LGTB (lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals) i els avenços legislatius dels darrers anys no han posat fi a les opressions. Gais i lesbianes han aconseguit una teòrica igualtat legal (les persones transsexuals ni tan sols això) però segueixen sent víctimes de discriminacions i agressions. Això demostra, com assenyala el sociòleg i activista Vélez Pellegrini que “el matrimoni no soluciona la homofòbia socia, simplement suposa un determinat grau de tolerància a la visibilització d’un cert tipus de gai o lesbiana amb ‘les plomes ficades al bagul. Al mateix temps que això succeeix assistim a la armarització, imposada per la pressió del gai business, d’un altre tipus de gais, lesbianes i transsexuals (pobres, precàries, minusvàlides, migrants)”. Seguir leyendo Alliberament LGTB: L’opressió continúa, la lluita també

Liberación LGTB: La opresión continúa, la lucha también

En català

Xoán Vázquez

La visibilidad cada vez mayor de las personas LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) y los avances legislativos de los últimos años no han puesto fin a las opresiones. Gays y lesbianas han conseguido una teórica igualdad legal (las personas transexuales ni siquiera eso) pero siguen siendo víctimas de discriminaciones y agresiones. Esto demuestra, como señala el sociólogo y activista Vélez Pellegrini que “el matrimonio no soluciona la homofobia socia,l simplemente supone un determinado grado de tolerancia a la visibilización de un cierto tipo de gay o lesbiana con ‘las plumas metidas en el baúl. Al tiempo que esto sucede asistimos a la armarización, impuesta por la presión del gay business, de otro tipo de gays, lesbianas y transexuales (pobres, precarias, minusválidas, migrantes)”. Seguir leyendo Liberación LGTB: La opresión continúa, la lucha también